Menu
Your Cart

Termografické snímky budov

Uniká Vám teplo a nevíte kde ?
Topíte na plno a přesto máte stále pocit chladu ?
Jsou Vaše účty za topení příliš vysoké ?
Kupujete dům či jinou nemovitost a chcete znát jejich skutečné tepelné ztráty a případně i další skryté vady ?

Objednejte si u nás termosnímky pomocí certifikované termokamery již od 1.400,-Kč.

Proč si objednat termosnímky :

 • Zmapujeme tepelné ztráty objektu.IQtherm
 • Odhalíme místa a zdroje tepelných úniků.
 • Na základě těchto snímků poradíme, zda je nutné a z ekonomického hlediska efektivní objekt zateplit či nikoliv.
 • Doporučíme, které části objektu zateplit a kde je tato investice již zbytečná.
 • Najdeme případné skryté vady při realizaci nebo po ukončení realizace zateplovacích systémů nebo výměně oken. Tyto podklady pak lze použít jako argumentaci pro odstranění vad v záruční době nebo pro uplatnění dodatečné slevy u realizační firmy.
 • Určíme uložení a místa vedení podlahového topení a jeho případné poruchy.
 • Zmapujeme trasy parovodů a horkovodů. Částečně můžeme odhalit jejich poruchy.

tepelný snímek budovy

Na základě provedených tepelných snímků budov zpracujeme odborný posudek, jež obsahuje :

 • Termosnímky a vedle vždy přiložený klasický foto snímek (pro snazší identifikaci snímaného místa).
 • Zmapování povrchových teplot ve snímané zóně pomocí teplotních bodů.
 • Popis zachyceného stavu na termosnímku.
 • Závěrečné hodnocení stavu celého objektu.
 • Doporučená nápravná opatření.
 • Kontaktní spojení na dodavatele specializovaných stavebních materiálů a realizační firmy.

Provádíme i diagnostiku vnitřního klimatu. Tuto službu doporučujeme zejména při výskytu plísní v interiéru. Měřené hodnoty :

 • relativní vlhkost
 • teplota vzduchu
 • povrchová teplota stěn
 • rosný bod
 • vlhký teploměr

Výstupem tohoto měření je pak stanovení nápravných opatření vedoucích k úpravě naměřených hodnot k normativnímu stavu a především k zamezení vzniku plísní.

Ceník služeb

Služba Cena
Tepelné snímky při individuálním měření v bytové jednotce 1.800,-Kč
Tepelné snímky rodinných domů 2.800,-Kč
Tepelné snímky menších bytových domů 4.800,-Kč
Tepelné snímky bytových a panelových domů 6.800,-Kč
Tepelné snímky ostatních budov dle dohody
Vyhledávání tepelných zdrojů (parovody, teplovody, rozvody topení v podlaze) dle dohody
Diagnostika vnitřního klimatu – cena za RD nebo bytovou jednotku 950,-Kč

* Do 20km je doprava zdarma. Od 21km připočítáváme náklady na dopravu ve výši 6,-Kč / km.
* Uvedené ceny jsou bez DPH.

Tepelné snímky budov provádíme převážně od řijna do dubna. V ostatních měsících pak v závislosti na počasí, kdy teplotní rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou musí být min. 12°C (tato situace je převážně v ranních hodinách). Není vhodné provádět tepelné snímky za slunečného dne, neboť obvodový plášť budovy je zahříván zvenku a výsledky měření pak nemusejí být zcela objektivní.

V této kategorii nejsou žádné výrobky.